Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2013

QueenBitch
9106 21ab
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viamefir mefir

February 21 2013

QueenBitch

-WIESZ JUŻ CO BĘDZIESZ ROBIĆ W PRZYSZŁOŚCI ?

-KURWA, JA SOBIE Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ NIE DAJE RADY, A TY MNIE PYTASZ CO DALEJ ?

QueenBitch
QueenBitch

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
QueenBitch
3276 f85c
QueenBitch
7505 b3e0
QueenBitch
QueenBitch
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
QueenBitch
Trzeba mieć wrażliwość  księżniczki i wytrzymałość kurwy. Tego się trzymam
— Anna Dymna
QueenBitch

February 20 2013

QueenBitch
Reposted fromkeepfit keepfit viamydoping mydoping

February 19 2013

QueenBitch
8164 e6d2
Reposted frommydoping mydoping

January 23 2013

QueenBitch

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viapiksele piksele

January 13 2013

QueenBitch
Reposted fromillidan illidan viaryska ryska
QueenBitch
QueenBitch
4009 81fe
Reposted fromcalifornia-love california-love viaryska ryska

January 12 2013

QueenBitch
skończyła się szybko
Reposted frommissyseepy missyseepy viasfeter sfeter
QueenBitch
Reposted frombluuu bluuu viasfeter sfeter
QueenBitch
1607 d2f9
Reposted fromojkomena ojkomena viasfeter sfeter
QueenBitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl