Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2013

QueenBitch
9363 4fee
Reposted fromretaliate retaliate viasfeter sfeter

December 28 2012

QueenBitch
Izoluje się.
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
QueenBitch
8832 a7c6
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
QueenBitch
8072 7f06
o
Reposted from13-days 13-days viamefir mefir
QueenBitch
7532 e978 500
Reposted fromagentorange agentorange viamefir mefir
QueenBitch
4044 d8c4
Reposted fromzapiski zapiski viamefir mefir

December 23 2012

QueenBitch
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— Obiecujesz?
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaNataly Nataly
QueenBitch
QueenBitch
1622 06fa
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity vianap nap
QueenBitch

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viapiksele piksele

December 21 2012

QueenBitch
skąd ja to znam ...
Reposted fromdifferentreality differentreality viamefir mefir

December 17 2012

QueenBitch
4220 7660 500
Reposted fromhaley haley viamefir mefir
QueenBitch
Nie rezygnuj z celu, tylko dlatego bo wymaga czasu. Czas i tak upłynie
Reposted fromresort resort viamefir mefir
QueenBitch
I niech sobie będą wszyscy mądrzy ze swoimi rozumami, a ja z moją miłością niech sobie będę głupi.
— Edward Stachura: "Siekierezada"
Reposted frompiksele piksele viamefir mefir
QueenBitch
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viamefir mefir
4051 5823
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
QueenBitch
QueenBitch
7393 0e7e 500
Agata Nowicka
QueenBitch
I am waiting i się chyba kurwa nie dowaiting.
— facebook
QueenBitch

Don't we have something going on this week?

 
Źródło: duc-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl